ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา (เข้าชม 12636 ครั้ง)

ห้องนิเวศรัตน์ ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดงานสัมมนาและจัดเลี้ยงเพื่อ “เฉลิมฉลอง สร้างสรรค์ รางวัลแห่งชีวิต”ห้องนิเวศรัตน์แห่งนี้ได้มีการจัดงานเลี้ยงต่างๆ ตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับฑูตต่างประเทศ รวมไปถึงงานมงคลสมรสที่ได้มีการจัดงานไปแล้วกว่า 1,000 คู่และยังมีการส่งผ่านความประทับใจต่างๆนี้มาสู่รุ่นปัจจุบัน เพราะคำว่า “นิเวศรัตน์” นั้นมีคำและความหมายที่เป็นมงคลอย่างยิ่งหากความรุ่งโรจน์และความสำเร็จของทุกสิ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากก้าวแรกที่ดี “นิเวศรัตน์” ยินดีพร้อมให้บริการ

                             

          
                            


                           


ห้องไพลิน ทางโรงแรมเลิศนิมิตรขอเสนอบริการ ห้องจัดลี้ยง/สัมมนา ซึ่งพร้อมด้วยระบบแสง สี และเสียง คุณภาพสูงเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศ ตลอดจนความสมบูรณ์แบบงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี